Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Skaffa ett forskar-id

Skaffa ett forskar-id

ORCID
ORCID är en akronym för Open Researcher and Contributor ID och tillhandahåller individuella identifierare för forskare. Dessa är unika och följer med forskaren under hela karriären oavsett exempelvis namnbyte, byte av lärosäte eller flytt till annat land. ORCID är en internationell ideell (not-for-profit) organisation vars mål är att förenkla kopplingen mellan den enskilda forskaren och hens publikationer.

Att registrera ett ORCID är gratis och går snabbt att göra:

Tänk på att ju mer information om din forskning du anger desto lättare är det också att skilja dig från andra med samma eller liknande namn. Du kan till exempel tillåta organisationer som CrossRef att automatiskt uppdatera ditt ORCiD-konto med nya publikationer så länge ditt ORCiD finns med i publikationen (se How to connect your ORCID iD with research systems nedan).

 

Bild av Orcid-logotypen.

 

ORCID Tutorial Series

  What is ORCID? [4:16]

   A Quick Tour of the ORCID Record [3:02]

   Register for Your ORCID iD [2:20]

   Reset Your Password [1:29]

   Edit Your Name [1:31]

   Add Employment Information [1:44]

   Add Education Information [1:40]

   Use the Search & Link Wizard to Import Works [1:51]

   How to connect your ORCID iD with research systems [1:54]

   Add a Trusted Individual to Your ORCID Record [1:01]

   Group Works on Your ORCID Record [1:31]

   Add Peer Review [7:30]

   Lost you ORCID credentials? We can help! [1:26]

 Six Things to Do Now You've Got an ORCID iD

 

Google Scholar-profil
En Google Scholar profil samlar alla dina publikationer som indexeras av databasen och andra kan se dem och arrangera dem i alfabetsordning, efter år eller citeringar. Använd länken till din Google Scholar-profil på den profilsida du har på ditt lärosäte och i din e-postsignatur. Om någon söker på ditt namn i Google Scholar kommer din profil att komma överst i träfflistan.
 

  Make A Google Scholar Profile In Under 3 Minutes! (Nick Byrd, Ph.D.) [2:58]

  Updating your Google Scholar profile (Research HUB) [7:48]

  How to merge publications in Google Scholar? (Research HUB) [2:59]

Creating a Google Scholar Account (guide från University of Reading)

 


Koppla ORCID med forskar-ID:n i Web of Science och Scopus 
Både Web of Science och Scopus är viktiga databaser för andra att hitta dina publikationer. De använder algoritmer för att skapa forkarprofiler och koppla publikationer till dessa samt även kunna särskilja olika författare med samma namn. Att se till att din forskarprofil i de databaserna är korrekt är viktigt för att kunna visa upp rätt publikationer under ditt namn men även så att du kan använda profilerna i databaserna för att få fram bibliometrisk data, som h-värde och citeringstrender m.m.


Web of Science ResearcherID på Publons
Använd Publons, en databas för att samla och presentera dina publikationer, citeringsdata, refereegranskningsuppdrag och tidskriftsredaktörskap m.m., för att hantera Web of Science ResearcherID och koppla det till ORCID.

 Publons - Track more of your research impact

 Authors / Researchers: Build your profile

Viktigt! När användare söker fram en författare i Web of Science och kommer till en författarprofil som samlar dennes publikationer är det viktigt att dessa är rätt kopplade. Det kan hända att vissa publikationer inte har hittats av algoritmen eller så har den kopplat artiklar som inte tillhör den författaren. För att råda bot på detta är det viktigt att du underhåller din författarprofil i Web of Science. Dessa tre korta filmer beskriver hur man skapar och hanterar ResearcherID/Publons så att de är korrekta för bästa genomslagskraft för din forskning: 

  Introduction to Author Records [3:11]

  Take control of your author record [4:14]  

  Curating Author Records [3:44]


Scopus Author ID
Hantera ditt Scopus Author ID och koppla det till ORCID.

  How to unify your author identity with Scopus and ORCID [5:14]

  Scopus Tutorial: How to make corrections to your author profile [2:27]

  Scopus Tutorial: Understand how author profiles work [2:14]