Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Resurser för att hitta tidskrifter

Resurser för att hitta tidskrifter

Det finns ett antal olika resurser, både fria och sådana som du endast har tillgång till via högskolans nätverk, där du kan selektera fram tidskrifter efter ämne och även få annan information om dem. Nedan är ett antal sådana resurser beskrivna.

Övergripande kataloger

Ulrichsweb

Ulrichsweb är en databas över tidskrifter och annan periodisk litteratur där du kan få information om aspekter som:

 • Använder tidskriften peer review?
 • Hur länge har tidskriften funnits?
 • Är tidskriften prenumerationsbaserad eller open access?
 • I vilka databaser är tidskriften indexerad (dvs i vilka databaser kan dess artiklar hittas)?
 • Vad finns det för tidskrifter inom mitt område?

Du kan söka på enstaka titlar utifrån namn eller ISSN ("Known Item Search") men du kan också söka fram tidskrifter utifrån sådant som ämne, typ av tidskrift, språk osv ("Advanced Search"). Du kan också i efterhand filtrera omfattande sökresultat.
 

  Ulrichsweb - Best Practices For Known-Item Searching [1:37]

  Ulrichsweb - Advanced Searching and Using Facets [3:03]

Open Access-tidskrifter

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ är en databas som förtecknar open access-tidskrifter. Tidskrifterna som listas i DOAJ genomgår en kvalitetsgranskning med avseende på aspekter som tidskrifternas peer review-process, redaktionsråd, kontaktinformation m.m. Mer information om Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing på DOAJs webbplats. Man kan dessutom söka på oa-artiklar. Man kan bland annat få svar på följande frågor:

 • Finns det några open access-tidskrifter inom mitt område?
 • Finns open access-tidskriften jag är nyfiken på indexerad i DOAJ?
 • Är det någon publiceringskostnad (APC - Article Processing Charge) för att publicera sig i tidskriften?
 • Från vilket land härrör tidskriften?
 • Hur lång är publiceringstiden (Time from submission to publication)?
   

  Directory of Open Access Journals (DOAJ) [3:26]

Databaser baserade på bedömningar och indikatorer

Journal Citation Reports (JCR)

I databasen Journal Citation Reports (JCR) hittar du de tidskrifter som indexeras i Web of Science och som erhåller Impact Factors men även andra typer av indikatorer. Det gäller de tidskrifter i Web of Science är indexerade i SCI-Expanded (Science Citation Index) och SSCI (Social Sciences Citation Index). Tidskrifter i Web of Science som faller inom humaniora erhåller inga impaktfaktorer men de inkluderas i A&HCI (Arts & Humanities Citation Index). Du kan bland annat få svar på följande frågor:

 • Vilken Impact Factor har en viss tidskrift?
 • Hur rankas en viss tidskrift inom sin Web of Science-kategori?
 • Vilka tidskrifter finns det inom en viss Web of Science-kategori?
 • Hur kan jag utifrån Impact Factor eller andra indikatorer jämföra de tidskrifter jag är intresserad av?
 • Hur kan jag se vilka tidskrifter som citerar eller citeras av en viss tidskrift?
  I informationen om en viss tidskrift finns en rubrik som heter "Journal Relationship" som visar vilka tidskrifter som citerar eller citeras av den tidskriften man har valt. Det presenteras två olika nätverk:
  Cited Data = Visar vilka tidskrifter som citerar tidskriften man har valt att titta på.
  Citing Data = Visar vilka tidskrifter som tidskriften man har valt att titta på citerar.

Alla indikatorer i JCR är baserade på citeringar inom Web of Science, dvs hur många citeringar i genomsnitt en viss tidskrifts artiklar har erhållit under en viss tidsperiod. OBS! Tänk på att man inte kan jämföra tidskrifters impaktfaktorer mellan olika kategorier!
 

  Journal Citation Reports videos

Lista över samtliga tidskrifter indexerade i Web of Science: Master Journal List

Mer information finns under steg 3. Analysera tidskrifterna - Impaktfaktorer: Web of Science
 

SCImago Journal & Country Rank (fri resurs)

I databasen SCImago Journal & Country Rank hittar du de tidskrifter som indexeras i Scopus och som erhåller indikatorn SCImago Journal Rank (SJR) men även andra typer av indikatorer. Du kan bland annat få svar på följande frågor:

 • Vilken SJR har en viss tidskrift?
 • Hur rankas en viss tidskrift inom sin Scopus-kategori?
 • Vilka tidskrifter finns det inom en viss Scopus-kategori?
 • Hur kan jag utifrån SJR eller andra indikatorer jämföra de tidskrifter jag är intresserad av?
   

 SCImago Journal & Country Rank - Help

Se även under steg 3. Analysera tidskrifterna - Impaktfaktorer: Scopus
 

Google Scholar (fri resurs)

I Google Scholar (under rubriken 'Statistik') kan du få fram 20-i-topp-listor på tidskrifter inom olika kategorier. Listorna baseras på citeringar till tidskrifterna via de referenslistor i alla publikationer som indexeras i Google Scholar. Detta innebär att citeringarna kan komma från andra tidskrifter men även rapporter och studentuppsatser med mera.
 

 Google Scholar Metrics (beskrivning av indikatorerna som används i databasen)
 

NSD - Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers

Norsk Senter for forskningsdata (NSD) sammanställer denna databas över tidskrifter och förlag utefter kvalitetskriterier. Tidskrifterna (och förlagen) är indelade i två nivåer, 1 och 2, där tidskrifter på nivå 2 (cirka 20%) är de som enligt NSD har en högre prestige utefter kvalitetskriterierna. Databasen är multidisciplinär.

 • Vad finns det för tidskrifter inom en viss kategori?
 • Finns den tidskrift jag är intresserad av med i NSD överhuvudtaget?
 • Är tidskriften jag är intresserad av klassad som nivå 1 eller 2?
   

NSD - Criteria for inclusion of new scientific publication channels

NSD - Nivå 1 (på norska)

NSD - Nivå 2 (på norska)

 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

ERIH PLUS skapades av europeiska forskare och Standing Committee for the Humanities (SCH) vid European Science Foundation (ESF) och innehåller tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Databasen drivs sedan 2014 av NSD (Norwegian Centre for Research Data). För att en tidskrift ska bli indexerad i ERIH PLUS den måste uppfylla ett antal kvalitetskriterier.

 • Vad finns det för tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap?
 • Finns den tidskrift jag är intresserad av med i ERIH PLUS överhuvudtaget?