Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

2. Identifiera tidskrifter

2. Identifiera tidskrifter

En bild som visar andra steget i publiceringsprocessen: Identifiera tidskrifter.

 

Arbetet med att identifiera potentiella tidskrifter att publicera sig i kan vara olika från person till person och bero på i vilket sammanhang du befinner dig i:

  • Min arbetsgivare (avdelningen) har en lista med tidskrifter som vi i första hand ska inrikta oss på
  • Jag vill hitta tidskrifter som finns indexerade i för mig och/eller min arbetsgivare viktiga databaser, som exempelvis Web of Science eller en ämnesspecifik databas som ERIC eller Medline
  • Jag har redan identifierat de tidskrifter som är de mest relevanta inom mitt område utifrån min erfarenhet och mina tidigare informationssökningar
  • Jag är ny inom området och vet inte riktigt var jag ska börja
  • Jag vill bredda mig och söka mig till nya disciplinära fält

Beroende på din utgångspunkt så finns det olika sätt att identifiera lämpliga tidskrifter och underavdelningarna till steg 2 beskriver dessa.