Skip to main content

Publiceringsstrategi

Tags: General, Svenska

Marknadsföring

Marknadsföring

Att hänvisa till, sprida information om och beskriva sin forskning ger ofta ringar på vattnet i form av att ju fler potentiella intresserade läsare man når desto fler kommer potentiellt att intressera sig djupare för din forskning, inte enbart för den enstaka artikeln utan kanske för din forskning i stort.

Det finns många olika kanaler man kan använda för detta och alla dessa passar inte alla. Nedan följer en rad etablerade tips på kanaler för att sprida din forskning:
 

"...actively participating on Twitter is a powerful way of promoting and disseminating academic outputs, potentially indirectly influencing the scholarly impact and improving prospects of increased citations."
(LSE Impact Blog)