Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Gold och Diamond open access

Fria för läsare - med eller utan avgift för författare

 

 

Open access-tidskrifter är sådana tidskrifter vars innehåll (artiklar) är fritt tillgängligt via nätet. Båda stora och små förlag publicerar open access-tidskrifter. Den grundläggande skillnaden mellan open access-tidskrifter och prenumerationsbaserade är just den ekonomiska modell med vilken man finansierar dess utgivning. Den fria vs. den avgiftsbelagda åtkomsten till dess artiklar. Vissa open access-tidskrifter har författaravgifter (APC - Article Processing Charges) medan andra är finansierade via lärosäte eller annan vetenskaplig organisation. Även medlemskap via lärosäte förekommer som finansieringsmodell.

Samlingsnamnet på dessa open access-tidskrifter brukar vara Gold Open Access men ibland delar man upp dem som nämnts i tidigare avsnitt i två kategorier utifrån avgiftstyp:

 • Gold Open Access
  Denna term refererar till open access-tidskrifter som finansieras via författaravgifter (APC - Article Processing Charges). Även de stora förlagen har ett antal sådana open access-tidskrifter, till exempel Elsevier, Springer och Taylor & Francis.
 • Diamond (Platinum) Open Access
  Denna term refererar till open access-tidskrifter som inte tar ut några författaravgifter (APC - Article Processing Charges). Dessa finansieras ofta av en akademisk institution eller ett vetenskapligt samfund.
   
Viktigt!
Jönköping University deltar i ett antal nationella avtal med olika tidskriftsförlag som innebär att du som författare med JU-affiliering kan göra din artikel open access utan att själv, eller via institutionen, behöva stå för några författaravgifter alternativt erhålla rabatt. Observera att det inte är alla avtal som täcker rena open access-tidskrifter (Gold Open Access). De förlag som för nuvarande täcker publiceringskostnaderna för rena open access-tidskrifter är: Cambridge University Press, Elsevier, IOS Press, Springer Nature Fully OA, Wiley. I avtalet med förlaget SAGE får du 20% rabatt på publiceringsavgiften i deras rena open access-tidskrifter.
Läs mer om bibliotekets olika avtal här.
 


Kvalitetskontrollera open access-tidskrifter

1. Sök i tidskriftsindex

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) är en databas som förtecknar open access-tidskrifter. Tidskrifterna som listas i DOAJ genomgår en kvalitetsgranskning med avseende på aspekter som tidskrifternas peer review-process, redaktionsråd, kontaktinformation m.m. Se vidare om detta i anknytning i avsnittet Oseriösa förlag och tidskrifter: Strategi för kontroll. Man kan dessutom söka på oa-artiklar. Man kan bland annat få svar på följande frågor:

 • Finns det några open access-tidskrifter inom mitt område?
 • Finns open access-tidskriften jag är nyfiken på indexerad i DOAJ?
 • Är det någon publiceringskostnad (APC - Article Processing Charge) för att publicera sig i tidskriften?
 • Från vilket land härrör tidskriften?
 • Hur lång är publiceringstiden (Time from submission to publication)?

Vid sökning i DOAJ kan man redan i träfflistan se om det ingår någon författaravgift eller inte:


Om man klickar en tidskriftstitel kan man förutom länk till tidskriftens hemsida få lite mer grundläggande information om den såsom förlag, land, nyckelord som beskriver tidskriftens innehåll, författaravgifter samt övriga redaktionella uppgifter:

 

Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing
         Beskriving av DOAJ:s kvalitetsgranskningsförfarande av tidskrifterna i databasen

  Directory of Open Access Journals (DOAJ) [3:26]

 

Ulrichsweb

Ulrichsweb är en databas över tidskrifter och annan periodisk litteratur där du vid din sökning även kan begränsa till enbart open access. Tänk på att Ulrichsweb indexerar i stort sett alla tidskrifter och gör inget kvalitativt urval (se vidare i avsnitten om Oseriösa förlag och tidskrifter) så du bör kontrollera de potentiella tidskrifterna exempelvis via databasen DOAJ (se ovan).

I Ulrichsweb klickar du på länken Advanced Search

Klicka på More Limiters:

 

I rutan Key Feature väljer du Open Access och klickar på Search:

 

2. Avgränsa till open access i tidskriftsdatabaser


Web of Science

I databasen Web of Science kan man i träfflistan efter en sökning begränsa till enbart open access-tidskrifter. Begränsningsvalen finns i kolumnen till vänster om träfflistan. Man klickar därefter i rutan framför Open Access - YES:

                   

 

Scopus

I databasen Scopus kan man via ingången Sources > Browse Sources söka efter tidskrifter och då enbart avgränsa till enbart open access-tidskrifter:

 

3. Sök i indikatorbaserade tidskriftsindex
 

Journal Citation Reports

I databasen Journal Citation Reports där man söker efter impaktfaktorer (mer om denna databas hittas i avsnittet Impaktfaktorer: Web of Science) för tidskrifter som indexeras i Web of Science kan man begränsa till enbart open access-tidskrifter:

 

Scimago Journal & Country Rank

I databasen Scimago Journal & Country Rank där man söker efter impaktfaktorer (mer om denna databas hittas i avsnittet Impaktfaktorer: Scopus) för tidskrifter som indexeras i Scopus kan man begränsa till enbart open access-tidskrifter: