Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Hybrid open access

Hybrid open access

 

Illustration av hybrid open access.


Denna term refererar till den möjlighet som framförallt de stora förlagen ger författare att göra den enstaka artikeln open access i en för övrigt prenumerationsbaserad tidskrift.

Förlagen tar ofta ut höga författaravgifter (APC - Article Processing Charges) för dessa. Här är några exempel:

  • Elsevier: USD 0-5,000 (0 till cirka 40 000 SEK) beroende på tidskrift
  • SAGE (via plattformen SAGE Choice): USD 3,000 (cirka 24 000 SEK)
  • Springer (via plattformen Open Choice): EUR 2,200 (cirka 21 000 SEK)
  • Taylor & Francis (via plattformen Open Select): EUR 2,150 (cirka 20 500 SEK)
  • Wiley (via plattformen OnlineOpen):  EUR 1,250-4,700 (cirka 12 000 - 45 000 SEK) beroende på tidskrift

Om man har stöd via en forskningsfinansiär, som Vetenskapsrådet med flera, täcks denna kostnad av erhållna forskningsmedel.
 

Viktigt!
Jönköping University deltar i ett antal nationella avtal med olika tidskriftsförlag som innebär att du som författare med JU-affiliering kan göra din artikel open access utan att själv, eller via institutionen, behöva stå för några författaravgifter alternativt erhålla rabatt.
Information om bibliotekets olika publiceringsavtal.

 

Vidare läsning:

Björk B. (2017). Growth of hybrid open access, 2009–2016. PeerJ 5:e3878

Boyes, P. & Kingsley, D. (2016). Hybrid open access – an analysis. Hämtad 12 oktober, 2017 från https://unlockingresearch-blog.lib.cam.ac.uk/?p=969