Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

5. Optimera ditt genomslag

5. Optimera ditt genomslag

Bild på del fyra av publiceringsprocessen: Optimera ditt genomslag

 

För att öka den potentiella genomslagskraften av dina publikationer finns det ett antal grundläggande och viktiga saker du bör göra. Det finns enkla sätt att öka hittbarheten ('findability') av dina publikationer i olika databaser och skilja dig som forskare från andra med samma eller liknande namn. I den här sektionen kommer vi att titta på sätt att optimera din artikels metadata, såsom titel, abstract och nyckelord och vikten av att skaffa ett forskar-id som ORCID med flera och kurera dessa väl. Vidare bör du också få dina publikationer registrerade i det institutionella repositoriet vid ditt lärosäte, som DiVA. En annan strategiskt mycket viktig sak är att alltid skriva din författaradress korrekt och konsekvent.