Skip to main content

Publiceringsstrategi

Tags: General, Svenska

5. Optimera ditt genomslag

5. Optimera ditt genomslag

 

När din artikel väl har blivit publicerad är det en god idé att främja spridningen av den på olika sätt genom olika kanaler. Vi kommer att titta på ett antal exempel på sådana kanaler och poängen är att finna dem som passar dig och din publikation bäst. Det finns även andra enkla sätt att förbättra sökbarheten av din artikel i olika databaser och sätt att hålla isär dig och andra forskare med liknande namn.

Librarian

Stefan Carlstein's picture
Stefan Carlstein
Contact:
Jönköping University Library
+46 (0)36 10 10 15