Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Oseriösa förlag och tidskrifter: Inledning

Oseriösa förlag och tidskrifter: Inledning

Förlagsmarknaden har under de senaste åren växt enormt och traditionella förlag har fått en ökad konkurrens från andra typer av webbaserade förlagstjänster, som print-on-demand. Under denna tiden har också open access-tidskrifterna blivit allt flera. Inom denna marknad har det dykt upp förlag som erbjuder mer eller mindre seriösa tidskrifter att publicera sig i. Det är mycket enkelt att skapa en webbsida som vid första anblicken ser seriös ut och i vissa fall kan det även handla om rena kidnappningar av existerande tidskrifters webbplatser där man använder snarlika titlar på sina tidskrifter av redan etablerade seriösa tidskrifter i hopp om att potentiella författare inte ska analysera förlaget vidare. Grunden är att många forskare inom den akademiska världen förväntas publicera sig (publish or perish) och då dessa förlag ofta utlovar en snabb peer review-process och hög acceptans av manuskript är det  många som luras att publicera sig i dess tidskrifter.

Ett utmärkande drag hos dessa förlag är att de skickar ut e-postmeddelanden som verkar personligt riktade till den enskilda forskaren vilket är ett sätt att utlova ett snabbt och säkert accepterande av ens manuskript. De är alltså ute på jakt efter potentiella författare till förlagets tidskrifter. Denna typ av förlag och tidskrifter kallas därför för predatory publishers och predatory journals (ungefär "rovgiriga" förlag och tidskrifter).

Vad är då motivet?

Då open access-tidskrifter inte kan finansiera sin utgivning via prenumerationer tar de i många fall ut en publiceringsavgift, en så kallad författaravgift eller APC (Article Processing Charge). Det är inget märkligt med denna finansieringsmodell så länge förlaget är seriöst och utför den refereegranskning och det redaktionella arbetet man utlovar. Men i fallet med dessa oseriösa (predatory) förlag och tidskrifter utför man inte det man utlovar och man är sällan öppen med att och vilka kostnader som ingår. Avgiften kan i många fall framkomma i senare skede då man är långt inne i publiceringsprocessen.    

I de följande avsnitten kring oseriösa förlag och tidskrifter går vi igenom några av de kännetecken som utmärker dessa (Oseriösa förlag och tidskrifter: Kännetecken) samt resurser man kan använda för att undvika dem (Oseriösa förlag och tidskrifter: Resurser för analys). 

Glöm inte att som personal vid Jönköping University kan du alltid kontakta biblioteket för att få hjälp med detta! 
 

  What is a predatory journal and why is it a problem? Tips to identify and avoid them - IFIS Publishing [5:13]

  Predatory Publishing + How to Avoid It - Grad School Insiders [9:54]

  How predatory academic journals endanger science - Tedx talk by Bradley Allf [16:42]

 

Vidare läsning:

Eriksson, S. & Helgesson, G. (2017). The false academy: predatory publishing in science and bioethics. Medicine, Health Care And Philosophy, 20(2), 163-170. doi: https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11019-016-9740-3

Predatory open access publishing. (u.å.). I Wikipedia. Hämtad 5 oktober, 2017 från https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_open_access_publishing

Thorne, S., Chinn, P. L., Nicoll, L. H., Pickler, R., D'Antonio, P., Connolly, C., ... Bradley-Springer, L. (2014). Predatory publishing: What editors need to know. Nurse Author & Editor, 24(3), 2. Hämtad från http://naepub.com/predatory-publishing/2014-24-3-2/

Wijk, H., Alexiou, E., & Degl’ Innocenti, A. (2017, 24 maj). Varning för oseriösa rovdjurstidskrifter. Dagens Medicin. Hämtad från https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/05/24/varning-foroseriosa-rovdjurstidskrifter/