Skip to main content

Högskolebiblioteket - så kommer du igång

Tags: General, Svenska

I biblioteket

I biblioteket

Välkommen till Högskolebiblioteket! Du hittar oss i det röda huset mitt på campus.

Biblioteket är en gemensam informationsresurs och mötesplats för högskolans alla studenter och forskare. Här hittar du litteratur och resurser med anknytning till den forskning och utbildning som pågår vid JU. I huset finns också ett kafé som serverar fika och lättare luncher.

Bibliotekets samlingar av tryckta böcker och tidskrifter är placerade på tre våningsplan. På tredje våningen står böcker om entreprenörskap, små och medelstora företag samt innovationer. Andra våningen innehåller samlingarna juridik och ekonomi. På entréplanet finns böcker inom humaniora, beteendevetenskap, omvårdnad och teknik. 

Längs den blå tegelväggen står uppslagverk, språklexikon och böcker om forskningsmetodik.

Med hjälp av bibliotekets söktjänst Primo ser du bokens exakta placering.

Vänd dig till informationsdisken med dina frågor.

Fråga biblioteket