Skip to Main Content

Högskolebiblioteket – så kommer du igång

Tags: General, Svenska

I biblioteket

I biblioteket

Välkommen till Högskolebiblioteket! Du hittar oss i det röda huset mitt på campus.

Bild på bibliotekets entré

Biblioteket är en gemensam informationsresurs och mötesplats för högskolans alla studenter och forskare. Här hittar du litteratur och resurser med anknytning till den forskning och utbildning som pågår vid JU. I huset finns också ett kafé som serverar fika och lättare luncher.

Bild över bibliotekets entrévåning och informationdisk

Bibliotekets samlingar av tryckta böcker och tidskrifter finns på tre våningsplan. Med hjälp av bibliotekets söktjänst Primo ser du på vilken våning och hylla boken står.

Vänd dig till informationsdisken om du har frågor.

Fråga biblioteket

Fråga biblioteket