Skip to Main Content

Högskolebiblioteket – så kommer du igång

Tags: General, Svenska

Kursböcker

Kursböcker

Bild av en hylla med kursböcker

I kursbokssamlingen intill informationsdisken finns ett exemplar av varje bok på din kurslista.

Kursböckerna är placerade i alfabetisk ordning, inte kurs- eller ämnesvis. Böckerna i kursbokssamlingen kan lånas i sju dagar.

Utöver exemplaret i kursbokssamlingen kan det även finnas exemplar med längre lånetid. De är då placerade på sin ämneshylla. I Primo finns detaljerad information om varje titel.

Fråga biblioteket

Fråga biblioteket