Skip to main content

Högskolebiblioteket – så kommer du igång

Tags: General, Svenska

Läsplatser

Läsplatser

Bild av läsplats i tidskriftsrummet

I biblioteket finns mer än hundra läsplatser av olika slag. Vill du sitta i fåtöljerna i tidskriftsrummet, eller föredrar du kanske någon av alla skrivbordsplatser som du kan hitta på de olika våningsplanen? 

Bild av läsplatser i tysta delen av biblioteket

Skrivbordsplatserna längst in på varje våningsplan väljer du när du vill ha det ganska tyst. Vill du ha en helt tyst pluggmiljö rekommenderar vi den tysta läsesalen på andra våningen. Behöver du låna en dator kan du använda datorarbetsplatserna på entréplanet eller i datorsalen på tredje våningen.

Bild av läsesalen Hippocampus

Bredvid den tysta läsesalen finns Hippocampus, en studiemiljö med flexibel möblering som passar för arbete både enskilt och i grupp.

Bild av ett grupprum

För grupparbeten finns det gott om grupprum på andra och tredje våningen. I varje rum finns dator och skrivtavla. Eftersom det är stor efterfrågan på grupprum är det en bra idé att boka ett rum i förväg. Använd JU-appen eller boka på webben.

På tredje våningen finns också bibliotekets undervisningssal C3028 som är möblerad med fem grupparbetsplatser. När den inte används för undervisning är du som student välkommen att använda salen som studieplats.

Den tysta läsesalen, Hippocampus, datorsalen och grupprummen är tillgängliga dygnet runt med JU-kortet medan C3028 är tillgänglig under bibliotekets öppettider.

Fråga biblioteket