Skip to main content

Socionom

Artiklar på nordiska språk

Om tidskrifter

Vetenskapliga tidskifter på svenska

Engelska är det internationella språket för forskning och även svenska forskare publicerar ofta artiklar på engelska. Dock finns det några tidskrifter på svenska med vetenskapliga artiklar:

 • Socialvetenskaplig tidskrift
  Artiklar från 1994 och framåt, även i tryckt form på biblioteket.
 • Socialmedicinsk tidskrift
  Artiklar i fulltext från 2004 och framåt. Finns i tryckt form från 1969.
 • Nordic studies on alcohol and drugs
  Även med titeln Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift. Fri tillgång på tidskriftens hemsida. OBS att de flesta artiklar är på engelska. Finns även i tryckt form på biblioteket 2001-2010.
 • ​​Sociologisk forskning
  Artiklar i fulltext från 2008 och framåt. Finns även i tryckt form från 1978.

Artiklar i svenska tidskrifter går att söka i databasen Artikelsök.

Artiklar, avhandlingar, rapporter mm på de nordiska språken