Skip to main content

Socionom

Att söka artiklar

Att söka artiklar

För att snabbt söka artiklar är Primo ofta en bra startpunkt.

Ämnesdatabaser

Vet du vilket område du vill söka artiklar i kan du gå direkt till mer ämnesspecifika artikeldatabaser. Här är några ämnesdatabaser som är relevanta för socialt arbete.

Ämnesövergripande databaser

Dessa databaser täcker flera ämnen, precis som Primo, och är bra komplement till både Primo och ämnesdatabaserna.

Alla tidskrifter finns inte tillgänliga på biblioteket eller i fulltext. Oftast går det att beställa artikelkopior från andra bibliotek genom fjärrlån.

Ämnesord/Tesaurus

Många ämnesdatabaser, till exempel ERIC, PsycINFO och Sociological Abstracts, har en tesaurus. En tesaurus är en ämnesspecifik ordlista där termer och begrepp är satta i relation till varandra. Ofta finns det förklaringar till begreppen och det kan också finnas hänvisningar till vedertagna begrepp. Många begrepp kan uttryckas på flera sätt och en tesaurus kan underlätta dina sökningar. Alla artiklar i en ämnesdatabas har ämnesord som beskriver vad artikeln handlar om, dessa ord är hämtade från tesaurusen. 

Exempel 1

Kritiska händelser som förändrar livet kan uttryckas på flera olika sätt:

  • Stressful Events, Stressful life events, Life stressors, Life stress, Life-changing events, Life trauma, Life crisis, Life experience m. fl.

Med tesaurustermen "Life Events" fångas ovanstående begrepp in med en enda term (Sociological Abstracts).

Exempel 2

Unga föräldrar kan sökas med ordkombinationen
adolescents AND parents

Det blir dock ingen åtskillnad på tonårsföräldrar och föräldrar med tonårsbarn.
Då kan följande ämnesord vara till hjälp:

"Early Parenthood" (ERIC)
"Teenage parents" (ProQuest Central)
"Adolescent parents" (Sociological Abstracts)

Observera att tesaurustermerna inte är desamma i olika databaser. 

Att söka med tesaurus

Du kan använda dig av tesaurusen som en hjälp att hitta sökord att använda i din fritextsökning/enkla sökning, men du kan också markera ord i tesaurusen och på så sätt föra över dem till din sökning. När du använder tesaurustermerna på det viset styr du databasen till att bara söka bland artiklarnas ämnesord medan en fritextsökning söker efter dina sökord i bland annat artiklens titel, tidskriftens namn, abstract och ämnesord. Att söka med tesaurustermerna brukar resultera i avsevärt färre träffar, men tanken är att fler av träffarna ska vara relevanta jämfört med en fritextsökning. HIttar du inte det begrepp du söker i tesaurusen kan du kombinera tesaurussökning med fritextsökning.

Bibliotekarie / Librarian

Sofia Nodén's picture
Sofia Nodén
Contact:
036-101037