Skip to main content

Socionom

Böcker och bokkapitel

Hitta böcker

En bra startpunkt när du söker böcker är bibliotekets söktjänst Primo.

Primo innehåller de tryckta och elektroniska böcker, vetenskapliga artiklar och andra publikationer som biblioteket äger eller abonnerar på.

Nästa steg kan vara Libris

​Libris är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog och där hittar du de böcker och tidskrifter som finns tillgängliga i Sverige. Hittar du en bok du behöver för dina studier hos ett annat bibliotek kan vi hjälpa dig att beställa den, ett så kallat fjärrlån. Mer information om fjärrlån hittar du här: https://ju.se/bibliotek/lana--ladda-ner/fjarrlana-fran-andra-bibliotek.html 

Du kan också söka i:

Bokkapitel

Kapitel ur en antologi är en vanlig akademisk publikationstyp. En antologi är en bok som har en eller flera redaktörer och vars kapitel är skrivna av olika författare. Om du har en referens till ett kapitel och vill hitta texten söker du på antologins (bokens) titel.

Bibliotekarie / Librarian

Sofia Nodén's picture
Sofia Nodén
Contact:
036-101037