Skip to main content

Socionom

Handböcker

Handböcker

Vad är en handbok?

Handböcker (på engelska: handbooks) kallas samlingsverk som innehåller ett antal översiktsartiklar om ett ämnesområde. Kapitlen är skrivna av forskare som är experter på sitt område, och tar upp olika aspekter av ämnet.

 

Varför använda handböcker?

En handbok kan ge dig en snabb introduktion till ett ämnesområde och en inblick i vilka teorier och forskare som är viktiga. Referenslistan är ofta omfattande och kan därmed ge tips på fler intressanta publikationer.

Tips på handböcker inom socialt arbete

Bibliotekarie / Librarian

Sofia Nodén's picture
Sofia Nodén
Contact:
036-101037