Skip to Main Content

Socionom

Handböcker och ämnesuppslagsverk

En handbok innehåller en forskningsöversikt över ett område inom ett akademiskt ämne. Dess kapitel är skrivna av välrenommerade forskare som sammanfattar och strukturerar en mängd originalforskning. Varje kapitel avslutas med en omfattande litteraturlista.

Avsikten med en handbok är att ge en bild av forskningens dagsläge och peka ut angelägna framtida forskningsområden. Använd ett eller flera lämpliga kapitel i en handbok för att skaffa dig en snabb överblick över ditt forskningsområde.

Exempel på handböcker inom socialt arbete

Ämnesuppslagsverk

Uppslagsverk och ordböcker kan vara en bra hjälp vid informationssökningen. De kan ge tips på sökord och utgöra en introduktion till ett ämne. Ämnesspecifika uppslagsverk innehåller ofta omfattande definitioner av begrepp och teorier. Där kan man ibland få referenser till viktiga verk, och därmed tips på viktiga forskare.

Exempel på ämnesuppslagsverk och ämnesordböcker

Allmänna uppslagsverk

Allmänna uppslagsverk