Skip to main content

Socionom

Juridik och statistik

Juridik och statistik

Juridiskt material som lagar (i Svensk författningssamling - SFS), förarbeten (i bland annat riksdagstrycket) och rättsfall finns som tryckta böcker i biblioteket. Särskilt det äldre materialet finns ofta bara i tryckt form.

Det mesta av det juridiska källmaterialet finns också i elektronisk form. Mycket finns fritt på nätet i t.ex. Lagrummet, på riksdagens och regeringens webbsidor.

Biblioteket abonnerar också på flera juridiska databaser. I dem kan man ofta hitta mer information om materialet och kan läsa lagkommentarer.

 

För mer information om hur man hittar material inom juridik, se ämnesguiden för Juridik:

Bibliotekarie / Librarian

Sofia Nodén's picture
Sofia Nodén
Contact:
036-101037

Juno

Introduktion till Juno från Linköpings Universitetsbibliotek

Förarbeten

Film från Juridiska fakultetens bibliotek vid Lunds Universitet om att hitta förarbeten med hjälp av det tryckta materialet.Bild med texten Hur hittar jag förarbeten till lag