Skip to Main Content

Socionom

Sök vetenskapliga artiklar på svenska

  • Artikelsök
    Databas med hänvisningar till artiklar från svenska tidskrifter och dagstidningar. Endast nyare artiklar finns i fulltext men biblioteket har många av tidskrifterna i tryckt form som du kan kopiera ur. Använd filtret "Artiklar i vetenskapliga tidskrifter" för att filtrera ut de vetenskapliga artiklarna.
  • SwePub
    SwePub innehåller publikationer skrivna av forskare vid svenska universitet och högskolor. SwePub innehåller litteratur på både svenska och engelska. Det är därför bra att söka på båda språken för att vara säker på att få bra träffar.

Svenska och nordiska vetenskapliga tidskrifter

Nedan följer en lista över några vetenskapliga tidskrifter som innehåller artiklar på de nordiska språken och engelska. Listan är inte komplett men fylls på då och då.

Artiklar, avhandlingar, rapporter m.m. på de nordiska språken