Skip to main content

Socionom

Ämnesuppslagsverk

Ämnesuppslagsverk

Uppslagsverk och ordböcker kan vara en bra hjälp vid informationssökningen. De kan ge tips på sökord och utgöra en introduktion till ett ämne. Ämnesspecifika uppslagsverk innehåller ofta omfattande definitioner av begrepp och teorier. Där kan man ibland få referenser till viktiga verk, och därmed tips på viktiga forskare.

Andra uppslagsverk och lexikon

Allmänna uppslagsverk

Bibliotekarie / Librarian

Sofia Nodén's picture
Sofia Nodén
Contact:
036-101037