Skip to Main Content

Talböcker och talsynteser

Tags: Svenska

Rättstavningsprogram

Rättstavningsprogram

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som upptäcker och rättar stavningsfel och grammatikfel.

Programmet finns att installera på alla datorer på campus, och fungerar i hela Officepaketet (t.ex. Word, Excel och Powerpoint).

Du kan även få tillgång till programmet på din egen dator, PC eller Mac. Kontakta högskolans IT Helpdesk för mer information.


Manual för Stava Rex PC

Manual för Stava Rex Mac

SpellRight är ett rättstavningsprogram speciellt anpassat för engelska som andraspråk.

Programmet rättar stavfel och hjälper till att skilja mellan ord som är lätta att förväxla.

SpellRight finns att installera på alla datorer på campus. Det fungerar bl.a. i hela Officepaketet (t.ex. Word, Excel och Powerpoint).

Du kan även få tillgång till programmet på din egen dator, PC eller Mac. Kontakta högskolans IT Helpdesk för mer information.


Manual för SpellRight PC

Manual för SpellRight Mac

Librarian

Profile Photo
Ylva Albertsson
Contact:
036 101830

Bibliotekarie

Profile Photo
Gustav Lindqvist
Contact:
+46 (0) 36 10 10 13

Librarian

Profile Photo
Anngerd Thorell Johansson
Contact:
+46 36-10 1031