Skip to Main Content

Talböcker och talsynteser

Tags: Svenska

Talsynteser

Talsynteser

TorTalk är ett program med talsyntes som kan läsa upp de flesta typer av texter.

Programmet består av en enkel menyrad av knappar. Det innehåller röster på 20 språk och ger möjlighet att ändra uppläsningshastighet.

En skärmdump på TorTalk som visar en verktygsrad med uppspelningsknappar, OCR, inställning för uttal och en knapp för inställningar.

TorTalk finns att installera på samtliga datorer på campus. Du som är student kan även få programmet till din egen dator, och det fungerar både för Windows och Mac.

TorTalk består i princip av två funktioner för läsning:

  • en funktion för att markera text i ett dokument och få den uppläst
  • en s.k. OCR-funktion som kan läsa text som inte går att markera, såsom inskannade sidor eller låsta pdf:er och e-böcker.
För att få tillgång till TorTalk på din egen dator - se instruktioner hos IT Helpdesk.

Inbyggda talsyntesen i iPad/iPhone

I iPhone och iPad går det att få dokument upplästa med den inbyggda talsyntesen. I webbläsaren, iBooks och en del andra appar går det att markera text, och sedan klicka "läs upp" för att få texten uppläst.

Apples dokumentation för VoiceOver

En skärmdump från iOS som visar en text som är markerad med en verktygsrad ovanför med alternativen: Läs upp, Kopiera, Definiera, och Sök

Här är ett par Android-appar med talsyntes som vi på biblioteket testat. Båda klarar av att läsa upp PDF-dokument, men fungerar på lite olika sätt.


ezPDF Reader (kostar, finns gratis testversion)

ezPDF Reader är en app för PDF:er som kan läsa upp dokumenten med röster som finns installerade på telefonen/surfplattan. Det går alltså att använda både Androidens medföljande röster, eller andra nedladdade röster (t.ex. Svox Klara).

Exempel på funktioner:

  • läsa PDF:er
  • Möjlighet att göra anteckningar, understrykningar, röstnoteringar mm.
  • Möjlighet att ändra läshastighet.

vBookz PDF Voice Reader (gratis, men röster kostar)

vBookz PDF Voice Reader är en app som läser upp PDF:er med talsyntes. Det går att testläsa första sidan på ett dokument med de olika rösterna, men för att fortsätta läsa krävs köp i app.

Exempel på funktioner:

  • läsa PDF:er
  • ändra läshastighet

Appen har relativt få funktioner, men är enkel att använda. 

Bibliotekarie

Profile Photo
Gustav Lindqvist
Contact:
+46 (0) 36 10 10 13

Librarian

Profile Photo
Anngerd Thorell Johansson
Contact:
+46 36-10 1031

Librarian

Profile Photo
Ylva Albertsson
Contact:
036 101830