Skip to main content

Talböcker och talsynteser

Tags: Svenska

Om talsynteser

Talsynteser

TorTalk är ett program med talsyntes som kan läsa upp de flesta typer av texter.

Programmet består av en enkel menyrad av knappar. Det innhåller röster på 20 språk och ger möjlighet att ändra uppläsningshastighet.

TorTalk finns att installera på samtliga datorer på campus. Du som är student kan även få programmet till din egen dator, och det fungerar både för Windows och Mac.

TorTalk består i princip av två funktioner för läsning:

 • en funktion för att markera text i ett dokument och få den uppläst
 • en s.k. OCR-funktion som kan läsa text som inte går att markera, såsom inskannade sidor eller låsta pdf:er och e-böcker.
För att få tillgång till TorTalk på din egen dator - se instruktioner hos IT Helpdesk.

ViTal är ett program med talsyntes som kan läsa upp markerbar text på datorskärmen.

Med verktygsfältet "Läshjälpen" hanteras uppläsningen och olika inställningar.

ViTal är särskilt anpassat för att användas med ordbehandlingsprogrammet Word. Det kan t.ex. läsa upp text medan den skrivs, och fungerar därmed som ett stöd i skrivprocessen.

Programmet finns att installera på alla fasta datorer på campus, och går även att få på egen dator för dig som är student (fungerar för Windows)

Sammanfattning några av fuktionerna:

 • Läser text som går att markera med talsyntes
 • Kan läsa upp bokstäver, ord eller meningar medan man skriver
 • Det går att spela in uppläsningen och spara som mp3-filer.
För att få en nedladdningslänk till ViTal - kontakta IT Helpdesk.

Mac-datorer har en inbyggd talsyntes som kan läsa upp markerad text, som i Word-dokument, webbsidor, PDF:er mm. Rösten aktiveras i datorns inställningar, och det går att ladda ner svenska röster om dessa inte finns installerade.

Tänk på att det finns PDF:er som är låsta eller DRM-skyddade, som inte talsyntesen kommer kunna läsa upp.

Appar med talsyntes för iPhone/iPad

Det finns många appar för iPhone/iPad med talsyntes, och det kan ju vara individuellt vilka appar man föredrar. Här har vi skrivit ner några appar som vi på biblioteket testat.


ClaroPDF (kostar, finns testversion)

ClaroPDF är en app som läser upp PDF:er med talsyntes. Några engelska röster ingår, och det går också att använda den inbyggda iOS-rösten.

Exempel på funktioner:

 • läsa PDF:er
 • öppna och läsa t.ex. word-dokument och webbsidor, då dessa görs om till PDF
 • möjligheter att göra anteckningar, färgmarkeringar eller röstnoteringar i dokumenten
 • möjlighet att sätta bokmärken.
 • ändra läshastighet

När en pdf öppnas i appen har den kvar sitt ursprungliga utseende, med layout och bilder.


Voice dream reader (kostar)

Voice dream reader  är en app med inbyggd talsyntes som kan läsa flera olika typer av filer.

Exempel på funktioner:

 • läsa upp bl.a. PDF:er, word, vissa e-böcker och talböcker.
 • möjlighet att göra anteckningar och understrykningar
 • ändra läshastighet
 • navigera mellan olika kapitel, avsnitt och sidor.

Dokument som öppnas i appen har inte längre kvar sitt ursprungliga utseende, utan det går att välja typsnitt och storlek på texten, och färg på bakgrunden.


ClaroSpeak Svenska (kostar)

ClaroSpeak är en app med talsyntes som kan läsa färdiga dokument och även har stöd för egen skrivning.

Exempel på funktioner:

 • läser olika typer av filer, t.ex. PDF:er och word
 • skrivstöd som innebär att appen kan läsa upp ord som du skriver. Appen ger också förslag på ord medan du skriver.
 • ändra läshastighet

Texter som öppnas har inte längre kvar sitt ursprungliga utseende, utan det går att välja typsnitt, färg och teckenstorlek.

Inbyggda talsyntesen i iPad/iPhone

I iPhone och iPad går det att få dokument upplästa med den inbyggda talsyntesen. I webbläsaren, iBooks och en del andra appar går det att markera text, och sedan klicka "läs upp" för att få texten uppläst.

Här är ett par Android-appar med talsyntes som vi på biblioteket testat. Båda klarar av att läsa upp PDF-dokument, men fungerar på lite olika sätt.


ezPDF Reader (kostar, finns gratis testversion)

ezPDF Reader är en app för PDF:er som kan läsa upp dokumenten med röster som finns installerade på telefonen/surfplattan. Det går alltså att använda både Androidens medföljande röster, eller andra nedladdade röster (t.ex. Svox Klara).

Exempel på funktioner:

 • läsa PDF:er
 • Möjlighet att göra anteckningar, understrykningar, röstnoteringar mm.
 • Möjlighet att ändra läshastighet.

vBookz PDF Voice Reader (gratis, men röster kostar)

vBookz PDF Voice Reader är en app som läser upp PDF:er med talsyntes. Det går att testläsa första sidan på ett dokument med de olika rösterna, men för att fortsätta läsa krävs köp i app.

Exempel på funktioner:

 • läsa PDF:er
 • ändra läshastighet

Appen har relativt få funktioner, men är enkel att använda. 

EasyConverter är ett program som kan omvandla olika dokumenttyper till andra format.

Exempelvis går det att göra om Word-dokument eller PDF:er till talböcker i DAISY-format, eller till storstil. Talböckerna ljudsätts med talsyntes som finns på olika språk.

I EasyConverter går det att redigera texten och välja vad som ska läsas upp och i vilken ordning. Det gör det t.ex. möjligt att hoppa över fotnoter eller sidnummer i ett dokument som görs om till talbok. Programmet kan vara användbart för dig som inte enbart vill läsa upp texter med en separat talsyntes, utan hellre arbetar lite mer med texten och gör om den.

EasyConverter finns installerat i resursrummet, placerat på högskolebiblioteket, rum C2019. För att få tillgång till resursrummet, kontakta högskolans samordnare för särskilt pedagogiskt stöd.

Kontakt samordnare Emma Pavlov: sps@ju.se

Bibliotekarie

Gustav Lindqvist's picture
Gustav Lindqvist
Contact:
+46 (0) 36 10 10 13