Skip to Main Content

Human Resources

Välkommen

Välkommen

Det här är bibliotekets ämnesguide för er som läser till personalvetare på programmet Human Resources. Här finns information, tips och länkar som kan vara av intresse för er som HR-studenter. 

Flikarna Böcker och Artiklar i huvudmenyn kan vara användbara för er alla oavsett inriktning, medan flikarna Företagsekonomi och Psykologi innehåller resurser för de olika inriktningarna.

Vi som är era ämnesbibliotekarier heter Erica (företagsekonomi) och Sofia (psykologi). Oss kommer ni träffa då och då under utbildningens gång i samband med att ni har uppgifter som kräver informationssökning.
Tala gärna om om något saknas i guiden, kontaktuppgifter hittar ni till höger.

Har ni frågor som rör mer allmänna biblioteksärenden, t.ex. lån, omlån och reservationer, öppettider eller fjärrlån, hittar ni många svar på bibliotekets webb eller via Fråga biblioteket. Där kan ni ställa era frågor direkt till någon av oss som jobbar på Högskolebiblioteket, antingen via chatt eller epost. Fråga biblioteket har också en FAQ, kanske hittar ni svaret på era frågor där?