Skip to Main Content

Human Resources

Välkommen

Det här är bibliotekets ämnesguide för er som studerar på programmet Human Resources. Här finns information, tips och länkar som kan vara av intresse för er som HR-studenter. 

Ni som läser inriktningen psykologi kommer i första hand att träffa Sofia och ni som läser företagsekonomi kommer träffa Frida.

Tala gärna om om något saknas i guiden, kontaktuppgifter hittar ni till vänster.

Har ni frågor som rör allmänna biblioteksärenden, t.ex. lån, omlån och reservationer, öppettider eller fjärrlån, hittar ni många svar på bibliotekets webb eller via Fråga biblioteket. Där kan ni ställa era frågor direkt till någon av oss som jobbar på Högskolebiblioteket. Fråga biblioteket har också en FAQ, kanske hittar ni svaret på era frågor där?